joomla statistics

Izvršilni odbor društva Downov sindrom Slovenija vabi na

Zbor članov

ki bo v torek, 28. marca 2018 ob 17.30 uri v dvorani Zveze Sožitje, Samova 9, 1000 Ljubljana

Društvo Downov sindrom Slovenija

Predlog dnevnega reda :

  • Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  • Sprejem zapisnika zbora članov z dne 26.3.2017
  • Poročilo o delu in finančno poročilo Društva DS Slovenija za leto 2017
  • Razprava o obeh poročilih in sprejem obeh poročil
  • Predlog programa dela za leto 2018
  • Predlog finančnega načrta za leto 2018
  • Razprava o obeh poročilih in sprejem poročil
  • Razno

 

Novice

Bodi na tekočem

 

Informacije

za bodoče mamice

 
kontakt
 
Twitter
 
knjige