joomla statistics

Društvo Downov sindrom Slovenija, ki je leta 2013 postalo samostojno društvo, pred tem pa je od leta 1997 delovalo kot Sekcija pri društvu Sožitje-Ljubljana, je svojemu imenu dodalo oznako »društvo za kakovostno življenje ljudi z Downovim sindromom«. Za kaj se torej kot društvo zavzemamo in kaj želimo doseči?

Zavzemamo se za to, da bi ljudje z Downovim sindromom (DS) – in njihove družine - od rojstva dalje bili deležni strokovno ustrezne in človeško tople oskrbe, podpore in pomoči, kadar to potrebujejo. Ko se rodi otrok s to posebnostjo, – še zlasti, če se diagnoza ugotovi ob rojstvu – je to za starša in za vso ostalo družino hud šok. Vsak izmed nas, ki ima to izkušnjo, ve, kako povsem izgubljeno se je počutil. A danes obstaja toliko znanja tudi na tem področju, da je mogoče tudi otroku z Downovim sindromom nuditi takšno oskrbo in takšno podporo, da razvije vse svoje sposobnosti. Kasneje dojamemo, da je otrok ali odrasli z DS predvsem človeško bitje s številnimi pozitivnimi lastnostmi in nekaterimi negativnimi; da je predvsem eden izmed nas, malce drugačen in poseben. Nekatere izmed teh posebnosti so take, da zahtevajo posebno skrb družinskega in širšega okolja, druge pa so take, da v nas zbujajo topla, prvobitna človeška čustva naklonjenosti in privrženosti.

Društvo DS Slovenija si prizadeva zagotoviti dobro oskrbo oseb z DS od rojstva dalje. Zavzemamo se za to, da bi bili ti ljudje od malega dalje vključeni v svoje naravno okolje – zato zagovarjamo in spodbujamo postopke za razvoj dobre, vsestransko razvite skrbi za najzgodnejše otroštvo, program zgodnje obravnave. Zagovarjamo vključevanje otrok z DS (in drugih otrok z motnjo v duševnem razvoju), ki so za to sposobni, v zanje prilagojene programe v redni osnovni šoli. Takšna izkušnja bogati njih same, prav tako pa tudi tiste otroke, s katerimi se šolajo in družijo. Prepričani smo, da je za otroke z DS mogoče zagotoviti tudi nekatere poklicne izbire in jim omogočiti, da tisti med njimi, ki imajo ustrezne sposobnosti, pridobijo poklicno izobrazbo, ki jim bo omogočila , da pod posebej določenimi pogoji, opravljajo smiselno in koristno delo. Zavzemamo se tudi za to, da se izboljšajo pogoji za delo, vzgojo in življenje v sedaj obstoječih varstveno delovnih centrih ter da se razvijejo poleg obstoječih zavodskih oblik za odrasle ljudi z DS tudi nove, ki bodo naklonjene njihovi večji vključenosti v okolje, v katerem živijo. Obstoječe oblike javnega varstva, vzgoje, podpore in skrbi za skupino ljudi z DS podpiramo, zavedajoč se pri tem, da jih je potrebno stalno razvijati, posodabljati in izpopolnjevati.

Sooblikovati želimo take pogoje za življenje otrok in odraslih z DS, ki bodo vključujoči, aktivni in ki bodo osmišljali njihovo in naše življenje. Naše dosedanje delo in naša dosedanja prizadevanja nas navdajajo z optimizmom in prepričanjem, da je z zavzetostjo in dobrim strokovnim delom, z razumevanjem in s posebno energijo, ki je lastna delovanju nevladne organizacije, mogoče doseči mnogo in zagotoviti ljudem z DS kakovostno življenje.

 

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član