joomla statistics

Poglejte zbran seznam izdane literature.

 

Otroci z Downovim sindromom

Otrok z Downovim sindromom

Psihosocialni vidiki staranja in starosti ljudi z Downovim sindromom

LORENZ, Stephanie HALDER, Cora GOLOB, Alenka
Publikacija je namenjena učiteljem in njihovim pomočnikom v britanskih šolah, v katere so vključeni tudi otroci z DS... Poljudna knjižica obsega temeljne informacije o malčku z DS; v njej so informacije, ki so zlasti za starše… Ne smemo pozabiti, da so ravno ljudje z motnjami v duševnem razvoju, ko ostarijo, pogosto dvakrat diskriminirani…

Cena: 10,00 EUR

Cena: 4,00 EUR

Cena: 4,00 EUR

Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti

 


 

 

Otrok z Downovim sindromom v redni osnovni šoli

Srčne napake pri otrocih z Downovim sindromom

Ljudje z Downovim sindromom se starajo

HALDER, Cora HALDER, Cora HALDER, Cora
Poljudna knjižica na kratek a jasen način posreduje informacije o posebnosti otroka z DS, ki se šola v redni šoli. Knjižica na poljuden a strokovno kvaliteten in nazoren način opisuje srčne težave in načine, s pomočjo katerih jih sodobna medicina odpravlja ali vsaj zmanjšuje. S to brošuro želimo seznaniti svojce in skrbnike odraslih oseb z DS z njihovimi najpomembnejšimi zdravstvenimi težavami.

Cena: 4,00 EUR

Cena: 4,00 EUR

Cena: 4,00 EUR

Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti

 


 

 

1. strokovno srečanje na temo Življenje z Downovim sindromom

2. strokovno srečanje na temo Življenje z Downovim sindromom

3. posvet na temo Življenje z Downovim sindromom

strokovno srečanje strokovno srečanje strokovno srečanje
Zbornik prinaša več poročil o posameznih posebnostih otrok in odraslih z DS. Obravnava vprašanja splošnih značilnosti otrok z DS, zgodnje obravnave… V zborniku so objavljeni prispevki, ki podrobno obravnavajo program zgodnje obravnave. Prinašajo teoretična izhodišča zanj, prikazujejo možnosti za zgodnjo obravnavo… Zbornik prinaša prispevke, pomembne za usmerjanje otrok z DS v šolo. Od vprašanj psihološkega ocenjevanja otrok in teoretičnih pogledov...

Cena: 10,00 EUR

Cena: 10,00 EUR

Cena: 10,00 EUR

Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti

 


 

 

5. strokovno srečanje na temo Življenje z Downovim sindromom

Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom

Poskušajmo razumeti Downov sindrom - Vodnik za starše

strokovno srečanje WILKEN, Etta CUNNINGHAM, Cliff
Zbornik je sestavljen iz strokovnih člankov na temo Komunikacija med starši in strokovnjaki. Knjiga izčrpno predstavlja motnje, ki so specifične za njihov jezikovni razvoj, in obravnava njihove jezikovne kompetence. Knjiga obsega temeljne informacije o DS – kaj ga povzroča, kakšne so njegove značilnosti, kašna sta osebnost in temperament otrok z DS.

Cena: 10,00 EUR

Cena: 10,00 EUR

Cena: 10,00 EUR

Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti

 


 

 

   

7. strokovni posvet - Podpora pozitivnemu vedenju

   
strokovno srečanje    
Tema posveta je podpora pozitivnemu vedenju – vprašanju, ki je zanimivo tako za starše kot za strokovnjake. Obojim lahko pomaga pri pridobivanju znanja o tem, kako se izogibati motečemu vedenju pri osebah z downovim sindromom in kako ga obravnavati, če do njega pride.    

Cena: 10,00 EUR

 

 

Podrobnosti