joomla statistics

Društvo Sožitje Ljubljana nam je ljubeznivo poslalo informacijo o tem, kako izterjati neizplačani dodatek za nego otroka. Ker je mogoče, da so tudi med člani našega društva starši, ki so upravičeni do tega izplačila, obveščamo člane o tej možnosti!

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem upravičencem omogočiti uveljavitev neizplačanih dodatkov za nego otroka od leta 2003 dalje in uveljavitev povračila sodnih in izvršilnih stroškov, ki so upravičencem nastali v tožbah zoper državo. Zakon je Državni zbor potrdil dne 22. 11. 2019, dne 4. 12. 2019 pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati prične 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, in sicer v četrtek 19. 12. 2019.

Starši slepih in slabovidnih otrok so v obdobju vse od leta 2003 dalje izbirali med dvema dodatkoma, in sicer med dodatkom za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in dodatkom za nego otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

Z zakonom se ureja povračilo neizplačanih dodatkov za nego otroka ter povračilo sodnih in izvršilnih stroškov izkazanih s pravnomočno sodbo. Slepim in slabovidnim otrokom in otrokom z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so po polnoletnosti nadaljevali izobraževanje v posebnem programu, zakon omogoča povračilo neizplačanih dodatkov od leta 2003 dalje. Zakon daje tudi pravico do uveljavitve povračila sodnih in izvršilnih stroškov, ki so upravičencem nastali v tožbah zoper državo. Upravičenci do izplačila bodo tako tisti, ki so pravico uveljavljali kot tisti, ki je niso, so pa izpolnjevali siceršnje pogoje.

Več informacij na povezavi:
https://www.gov.si/novice/2019-12-13-zakon-o-izplacilu-neizplacanega-dodatka-za-nego-otroka/

 

Prilagamo tudi vzorec vloge za povračilo!

Facebook

Bodi na tekočem z novicami, VŠEČKAJ nas na Facebooku

Novice

Preberite ostale zbrane novice

Novice

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član