joomla statistics

 

Downov sindrom Slovenija, društvo za kakovostno življenje ljudi z DS, zasleduje naslednje smotre:

  • uveljavljanje načela, da imajo ljudje, otroci in odrasli, z Downovim sindromom pravico do takega položaja v družbi, ki jim omogoča polno in bogato življenje;
  • spodbujanje razvoja takih sistemov zdravstvene oskrbe, izobraževanja in zaposlovanja, ki bodo ljudem z Downovim sindromom omogočali kakovosten razvoj v skladu z njihovimi možnostmi;
  • povezovanje družin, strokovnjakov in vseh drugih v slovensko mrežo za Downov sindrom ter sodelovanje z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi mrežami.

Med svoje cilje smo si zapisali tudi, da bomo sodelovali s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z osebami z Downovim sindromom, jih spodbujali in jim po svojih močeh pomagali pri njihovem delu. V skladu s tem vabimo študentke in študente, ki zaključujejo katerokoli stopnjo študija, da se udeležijo razpisa za 

Nagrado društva Downov sindrom Slovenija za leto 2017 in 2018

Razpis velja za vsa dela s področja dela z osebami z Downovim sindromom. K razpisu vabimo vse kandidatke in kandidate, ki so ali bodo zaključili diplomske naloge v letih 2017 in 2018. Ob prijavi na razpis je potrebno priložiti diplomsko delo, navesti  mentorja in priložiti njegovo soglasje.

Na osnovi prejetih prijav bo Komisija za dodelitev nagrade izbrala dela, ki najbolj ustrezajo uresničevanju poslanstva Društva.

Kandidatke in kandidati predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado, najpozneje do 15. novembra 2018 na naslov: Downov sindrom Slovenija, Samova 9, 1000 Ljubljana

Facebook

Bodi na tekočem z novicami, VŠEČKAJ nas na Facebooku

Novice

Preberite ostale zbrane novice

Novice

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član