joomla statistics

 

Društvo je pomladi 2017 sooblikovalo konzorcij za prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«.V konzorciju sodelujejo: IRIS -  center za izobražeanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (koordinator),  Center Janeza Levca, oba iz Ljubljane, Osnovna šola Gustava Šiliha iz Maribora, društvo Vesele nogice iz Laškega in Društvo Downov sindrom Slovenija. Konzorcij je bil uspešen na razpisu in pridobil operacijo (projekt) »Krepitev socialnih veščin in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami«.

V projektu kozorcijski partnerji izvajajo aktivnosti, ki naj mladim s posebnimi potrebami, zlasti slepim, slabovidnim, telesno oviranim in tistim z motnjo v duševnem razvoju omogočijo pridobitev socialnih veščin in poklicnih kompetenc predvsem na področju turistične dejavnosti.

Vsak izmed partnerjem ima opredeljene svoje aktivnosti; društvo Downov sindrom Slovenija ima nalogo izvajati delavnice, s  pomočjo katerih bomo ugotovili, kakšno znanje imajo mladostniki z motnjo v duševnem razovju, predvsem tisti z Downovim sindromom, o mestu in okolici, v kateri živijo. S pomočjo teh informacij bo projektna skupina oblikovala besedilo in slikovno gradivo za izdelavo turističnega vodiča Ljubljane za skupino ljudi z Downovim sindrom ali drugo motnjo v duševne razvoju.

Pri svojem delu se je društvo povezalo z zavodom RISA, ki  se posveča izdelavi gradiva za lahko branje in z Geodetskim  inštitutom , ki bo prispevalo gradivo za ustrezni načrt mesta.

Trenutno poteka delo v delavnicah – v Ljubljani in v Kranju, kjer ugotavljamo, kakšno znanje o mestu imajo mladostniki z DS ali drugo motnjo v duševnem razvoju. Na podlagi  tu zbranih informacij bo projektna skupina s pomočjo  zavoda RISA in Geodetskega inštituta pripravila besedilo  turističnega vodiča  za mesto Ljubljana. To besedilo bomo nato preskusili glede njegove primernosti na delavnicah, na katerih bodo sodelovali ljudje z DS ( ali drugo motnjo v duševnem razvoju).

 

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Facebook

Bodi na tekočem z novicami, VŠEČKAJ nas na Facebooku

Novice

Preberite ostale zbrane novice

Novice

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član