joomla statistics

Društvo Downov sindrom Slovenija ob 20. obletnici delovanja Sekcije in društva Downov sindrom Slovenija organizira okroglo mizo z naslovom

SKRB ZA LJUDI Z DOWNOVIM SINDROMOM : KAJ SMO DOSEGLI V DVAJSETIH LETIH?

v četrtek, 7. 12. 2017 ob 11. uri
v dvorani Državnega sveta, poslopje parlamenta Šubičeva 4, Ljubljana.

 

Razgrniti želimo misli o tem, kakšen je bil položaj ljudi z Downovim sindromom (DS) pred 20 leti in kakšen je danes; kako je z zgodnjo obravnavo; ali obstaja inkluzivno šolanje; kako  je poskrbljeno za odrasle ljudi z DS – obstajajo poleg vključitve v VDC še druge oblike dela;  zagotavljanje samostojnosti ljudi z DS; starost ljudi z DS.

 

Ugotoviti želimo, ali  se je položaj te skupine ljudi v zadnjih 20 letih spremenil; ali imamo danes več  znanja o DS;  kakšna je ozaveščenost javnosti o ljudeh z DS (in ljudeh z motnjo v duševnem razvoju nasploh), kakšna je navzočnost ljudi z DS v javnosti.

 

Udeleženke okrogle mize: dr. Marija Kavkler, profesorica Pedagoške fakultete UL; dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje in nekdanja predsednica Sekcije za Downov sindrom; dr. Branka D. Jurišić, vodja oddelka Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca;  dr. Valerija Bužan, direktorica CUDV Draga pri Igu; Ana Perdih, članica DDSS; dr.Jana Šelih, predsednica Društva Downov sindrom Slovenija.

 

Moderatorica:

Alenka Šelih, Društvo Downov sindrom Slovenija 

Facebook

Bodi na tekočem z novicami, VŠEČKAJ nas na Facebooku

Novice

Preberite ostale zbrane novice

Novice

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član