joomla statistics

1. POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI:

A: OPOLNOMOČENJE OTROK IN MLADOSTNIKOV Z DOWNOVIM SINDROMOM (DS) IN NJIHOVIH STARŠEV

Društvo downov sindrom Slovenija(DDSS) je pripravilo 4 seminarje ob koncu tedna za družine z otroki z DS ( za družine z otroki od 0 – 8 let  dva seminarja, za družine z otrokom od 8 – 16 let en seminar, za družine z odraslim otrokom z DS – en seminar)

Program Učne pomoči in gibalne spodbude je tekel vsakih 14 dni v Kranju in na Ptuju.

DDSS je organiziral dve enodnevni delavnici za starše.

DDSS je organiziralo pet predavanj za starše in strokovnjake (učenje matematike, pravna problematika, vključevanje otrok z DS v redne osnovne šole).

 

B.VSEŽIVLJENJSKO UČENJE OSEB Z DS

V okviru tega programa je DDSS konec meseca junija pripravilo tabor za najstnike.

Ustvarjalnice 21+ v Krškem – med letom so organizirali več delavnic – med drugim, o peki kruha, izlet v okolico, obisk likovne delavnice in druge .

Program Ohranjanje znanj je potekal vsakih 14 dni v Ljubljani. Ob zaključku šolskega leta so imeli udeleženci ekskurzijo v Zagreb.

 

C.PROGRAM ZGODNJE OBRAVNAVE –NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM

Od januarja do marca 2015 je DDSS pripravilo strokovno izpopolnjevanje za izvajalke programa zgodnja obravnava v obsegu 70  ur. Izpopolnjevanja se je udeleževalo skupno 26 slušateljev. Strokovno vodstvo je opravljala dr. Branka D. Jurišić, sodelovalo je Društvo za kulturo inkluzije in Center Janeza Levca, izobraževalni center PIKA

Program zgodnje obravnave je DDSS izvajalo v Ljubljani, Mariboru in v Murski Soboti na novo, sodelovalo je pri izvajanju tega programa v Kranju, na Ptuju in v Novem mestu

Skupine staršev za samopomoč so delovale v Ljubljani  , starši so se srečali osemkrat. V Mariboru se je skupina  sestala štirikrat.

 

2. INFORMIRANJE,OZAVEŠČANJE JAVNOSTI, PUBLICISTIČNA DEJAVNOST

Januarja 2015 je DDSS pripravilo VII. Strokovni posvet o temi »Podpora pozitivnemu vedenju« v Mariboru 

DDSS je razpisalo nagrado za diplomsko delo s področja DS.

Februarja 2015 je DDSS pripravilo (skupaj z Društvom za downov sindrom Slovenije – Planet 47 koncert v Cankarjevem domu.

Marca 2015 je v dvorani Državnega sveta pripravilo okroglo mizo o življenju z DS z naslovom »Odprti problemi položaja ljudi z downovim sindromom«.

20.marca 2015 je društvo v sodelovanju z OŠ Središče ob Dravi organiziralo dobrodelno prireditev »Marčna pesem«.

21.3. je organiziralo koncert »Pisan kot metulj« v Krškem.

V sodelovanju z Zvezo  Goldwing je pripravilo letno srečanje članov društva ter drugih oseb z motnjo v duševnem razvoju » Goldwing+21 dan«. Dogodek je potekal 9.maja v Tržiču.

V Novem mestu so ob 5.obletnici delovanja njihovega centra v mesecu oktobru pripravili dobrodelni koncert »Kot ljubica zvesta«.

DDSS je s sodelovanjem skupine za nemški jezik pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje pripravilo besedilo  Zdravstvene smernice za obravnavanje ljudi z DS in besedilo »Moje delo in jaz«. Smernice bodo objavljene na spletni strani DDSS in (upamo) v Zdravstvenem vestniku; druga publikacija pa bo izšla v založbi DDSS.

Članice DDSS so sodelovale  na MIZŠ in ZRSŠ v pripravah zakonodaje s področja inkluzivne vzgoje. DDSS sodeluje pri zagotavljanju strokovne pomoči učiteljem, ki imajo v svojem razredu otroka z DS ( 6 učencev v Sloveniji).

 

3.MEDNARODNO SODELOVANJE

Letne skupščine Evropskega združenja za DS se je udeležila Andreja Štular, dr. med in mati otroka z DS, podpredsednica DDSS.   

Društvo se je včlanilo v športno organizacijo DSISO, v okviru katerega so se 4 plavalci z downovim sindromom udeležili mednarodnega tekmovanja v Italiji in dosegli zelo lepe rezultate.

 

4.DELOVANJE DRUŠTVA 

DDSS je začelo z delom v Mariboru in Murski Soboti (program zgodnje obravnave, skupine staršev za samopomoč, predavanja).

DDSS je z mesecom oktobrom zagnalo program brezplačne pravne pomoči.

DDSS si je zagotovilo prostor, ki bo omogočal tudi izvajanje programov na Samovi 9 v Ljubljani; nabavilo je računalnik; izvedli smo program »Čestitajmo našim članom!«; nabavilo je dva »pingvina«; pridobilo nekaj promocijskega gradiva (majice, svinčniki).

Tajniška in računovodska dela potekajo zelo dobro.

 

Pripravili: Alenka Šelih in Anja Gabrijelčič

Facebook

Bodi na tekočem z novicami, VŠEČKAJ nas na Facebooku

Novice

Preberite ostale zbrane novice

Novice

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član