joomla statistics

Državljanom Evropske unije z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam ne smemo odrekati enakih pravic in enakih možnosti.

 

Člani Evropskega združenja za vključevanje (Inclusion Europe), ki je evropski glas in zastopnik ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin, pozivajo poslance Evropskega parlamenta da zagotovijo, da bodo enake pravice in enake možnosti za otroke in odrasle z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine v Evropski uniji postale resničnost.

Več kot 5 milijonov evropskih državljanov z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin se še vedno sooča z diskriminacijo in izključenostjo iz družbe. Pogosto se jim odreka volilna pravica, pravica do političnega udejstvovanja ali vključenosti v družbo. Zlorab in odrekanja pravic je v Evropski uniji še vedno veliko.

Novi Evropski parlament, ki zastopa evropske državljane, invalide in neinvalide, mora prevzeti vodilno vlogo pri zagotavljanju, da so ljudje z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine enakopravno upoštevani v vseh evropskih politikah in programih. Zahtevamo, da se vse pravice, zapisane v Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov izvajajo tako, da bodo v celoti dostopne in jih bodo lahko v celoti uživali vsi državljani Evropske unije z motnjami v duševnem razvoju.

Državljani Evropske unije z motnjami v duševnem razvoju, njihovi družinski člani in njihove organizacije pozivajo vse kandidate in politične skupine, ki se bodo potegovali za glasove na volitvah v Evropski parlament, da se zavežejo k ukrepanju na šestih ključnih področjih.

 1. Zagotavljanje volilne pravice in neomejenega sodelovanja v političnem življenju za vse.

Državljanom Evropske unije z motnjami v duševnem razvoju pogosto odrekajo volilno pravico, celo na volitvah v Evropski parlament 2014. Neomejeno sodelovanje v politiki in civilni družbi je podlaga za dobro vladanje. Zahtevamo:

 • da Evropska unija in njen parlament prevzameta vodilno vlogo pri odpravi vseh ukrepov, ki invalidnim državljanom onemogočajo udeležbo na volitvah;
 • da vse politične skupine ali stranke, ki predlagajo kandidate za volitve 2014, pripravijo dostopne in razumljive manifeste in programe;
 • neodvisno spremljanje in nadzor volitev in tudi učinkovite pritožbene mehanizme, da bodo lahko vsi invalidi uresničili pravico do glasovanja na volitvah v Evropski parlament 2014;
 • podporo predstavniškim organizacijam invalidov in njihovim družinam ter posvetovanje z njimi kot aktivnim delom civilne družbe na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
 1.  Uveljavitev Konvencije OZN o pravicah invalidov v celoti v Evropski uniji in izven nje.

Konvencija OZN o pravicah invalidov opredeljuje najpomembnejše obveznosti vlad do njihovih državljanov, ki so invalidi. To obveznost vlade pogosto izvajajo na način, ki ni koristen za ljudi z motnjami v duševnem razvoju in tudi ne za njihove družine. Zato zahtevamo:

 • sodelovanje z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju, njihovimi družinami in njihovimi organizacijami, da se zagotovi izvajanje Konvencije OZN o pravicah invalidov v celoti;
 • da EU pri mednarodni pomoči in pomoči pri nesrečah upošteva človekove pravice invalidov.
 1. Enaka obravnava pred zakonom in enak dostop do sodnega varstva.

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju imajo pravico, da jih obravnavamo kot enakopravne državljane z vsemi pravicami pred zakonom. To ni mogoče če drugi, npr. zakoniti skrbniki, še vedno odločajo namesto njih in ne z njimi. Odbor Konvencije OZN o pravicah invalidov je na svoji spletni strani objavil osnutek splošne pripombe na člen 12 o pravni sposobnosti, ki predlaga zamenjavo sistema nadomestnega odločanja s sistemom podpornega odločanja. Zahtevamo:

 • popolno in nedvoumno podporo vseh poslancev Evropskega parlamenta osnutku splošne pripombe na člen 12;
 • podporne ukrepe EU za vzpostavitev sistema podpornega odločanja v obliki spodbujanja izmenjave politik in praks, raziskav in osveščanja, pri čemer morajo enakopravno sodelovati ljudje z motnjami v duševnem razvoju in njihove organizacije.
 1. Zagotavljanje možnosti, da se ljudje z motnjami v duševnem razvoju vključujejo v svoje skupnosti.

Državljani z motnjami v duševnem razvoju želijo odločati o tem kje in s kom bodo živeli. Večina si ne želi živeti ločeno od širše skupnosti oziroma prisilno živeti skupaj. Podpora za samostojno življenje jim mora biti na voljo tam, kjer živijo. Zato zahtevamo:

 • ukinitev finančne podpore iz evropskih skladov za namestitvene ustanove v Evropski uniji in drugih državah;
 • podporo EU izmenjavi dobrih praks, usposabljanju interesnih skupin in razvoju prilagodljivih podpornih storitev v skupnosti;
 • dolgoročno spremljanje življenjskih razmer invalidov v namestitvenih ustanovah in v skupnosti v vseh državah EU na ravni EU;
 • podporo postopku, usmerjenemu k prepovedi nameščanja otrok v zavode kjer koli v Evropski uniji.
 1. Zaščita invalidov pred škodljivimi posledicami varčevalnih ukrepov, ki jih izvajajo nacionalne vlade.

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine potrebujejo stalno, zanesljivo in kakovostno podporo, da lahko dejavno prispevajo k razvoju družbe. Zato zahtevamo:

 • stalno podporo vključevanju invalidov, zlasti na področjih zaposlovanja, vključujočega izobraževanja, dostopa do zdravstvenih storitev, socialnega varstva in dostopnosti;
 • ukrepe za preprečevanje diskriminacije na podlagi invalidnosti pri dostopu do osnovnih storitev na vseh življenjskih področjih.
 1. Zagotavljanje dostopnosti do blaga in storitev za vse.

Osnovno blago, storitve in informacije morajo biti dostopni tudi ljudem z motnjami v duševnem razvoju. Zahtevamo:

 • podporo zakonodaji in postopkom EU za zagotovitev, da bi bile javne spletne strani ter blago in storitve dostopni ljudem z motnjami v duševnem razvoju.

Več informacij o konkretnih korakih, ki jih lahko naredijo poslanci Evropskega parlamenta in o naši kampanji za volitve v Evropski parlament 2014 je v večini jezikov EU na voljo na spletni strani:

www.voting-for-all.eu

Facebook

Bodi na tekočem z novicami, VŠEČKAJ nas na Facebooku

Novice

Preberite ostale zbrane novice

Novice

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član